parallax background

O Stowarzyszeniu

KRÓTKA HISTORIA BENE FACTUM

Bene Factum czyli Dobry Uczynek

Pomysł na założenie tegoż Stowarzyszenia rodził się w głowie jego inicjatora i zarazem obecnego prezesa - przez kilka lat. Problem braku odpowiedniej opieki ludzi pogrążonych w śpiączkach z każdym rokiem nasila się coraz bardziej. Coraz szybszy tryb codziennego życia nie skłania nas ku refleksji co może nas spotkać, jaki problem może dotknąć naszą rodzinę, bliskich przyjaciół? Kiedy już taki problem nas spotyka zastanawiamy się co robić? Gdzie szukać pomocy? Co z naszą karierą i pracą? Co mamy począć z naszym bliskim pogrążonym w cierpieniu?

W uporaniu się z powyższymi problemami chce pomóc Stowarzyszenie Bene Factum czyli Dobry Uczynek, skupiające członków dotkniętymi powyższymi problemami, ludzi dobrej woli, posiadających duży autorytet we własnych środowiskach zawodowych. Skupia ono przede wszystkim lekarzy i ludzi przebywających na co dzień przy łóżku chorego. Osoby, które najmocniej odczuwają i rozumieją skalę powyższego problemu. Chcą pomóc innym, sami prosząc o pomoc w budowie Domu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Długoterminowego w Kalwarii Zebrzydowskiej lub jej okolicach w miejscu jakże symbolicznym dla ukazania problemu cierpienia, drogi Męki Chrystusa drogi ludzi cierpiących. Wszak honorowym obywatelem Kalwarii Zebrzydowskiej jest papież Jan Paweł II człowiek, który swym cierpieniem i chorobą dawał świadectwo wiary i nadziei w jego sensie.

Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 20 września 2008 roku na Zebraniu Założycielskim jego członków w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prawnie Stowarzyszenie rozpoczęło swą działalność z dniem 1 stycznia 2009 roku, uzyskując zarazem osobowość prawną poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym na mocy postanowienia z dnia 18 grudnia 2008 roku, uzyskując wpis w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS:0000320063.

Ideą naczelną działalności Stowarzyszenia jest utworzenie Domu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Długoterminowego dla obłożnie i przewlekle chorych, jak również dla osób starszych wymagających opieki. Dom ten powinien pomieścić około pięćdziesięciu łóżek dla osób z dużym ograniczeniem samodzielnego funkcjonowania, gdyż jest to najbardziej zaniedbana grupa chorych w naszym kraju, a niestety brakuje dla nich miejsc w placówkach opiekuńczych.

Głównym przedmiotem działania będzie świadczenie całodobowych usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, a ponadto zapewnienie kontynuacji leczenia farmakologicznego, dietetycznego oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin.

Pragniemy stworzyć naszym podopiecznym atmosferę bliskości i serdeczności, a końcowym etapie życia zapewnić godne umieranie. Oddział dla obłożnie chorych byłby przeznaczony dla pacjentów w śpiączkach mózgowych. Na tym właśnie oddziale pragniemy skupić szczególną uwagę i tutaj specjalizować się w opiece i pielęgnacji.

Po kilku latach działalności Stowarzyszenia, poszerzono zakres niesionej pomocy chorym o domową opiekę hospicyjno-paliatywną. Pomoc ta obejmuje opiekę medyczną nad pacjentem terminalnym prowadzoną w domu chorego, a także wsparcie rodziny pod względem psychicznym i moralnym. W tym celu, dzięki ofiarności ludzi rozumiejących ten problem zakupiono potrzebny ku temu sprzęt medyczny, tj. koncentratory tlenowe, ssaki elektryczne, pompy infuzyjne do podawania leków przeciwbólowych, pulsoksymetry, kardiomonitor, aparat do przeprowadzania badania EKG. Głęboko wierzymy, że nasza pomoc ma sens, a dzięki ofiarności ludzi dobrej woli poczynimy jeszcze wiele dobrego.

Jak mawiał Alexis de Tocqueville:

[...] w wyniku wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie rozwijają się idee, rośnie serce i rozkwita umysł człowieka". Tym samym wyrażamy nadzieję na wsparcie ludzi dobrej woli, licząc na wszelką, a jakże potrzebną pomoc.