STOWARZYSZENIE BENE FACTUM

Jak pomagamy?

Pomoc
hospicyjna

Organizujemy pomoc Wolontariuszy medycznych i niemedycznych nad chorymi hospicyjno-paliatywnymi i przewlekle chorymi, jak i jego najbliższymi

Terapie
zajęciowe

Organizujemy terapie zajęciowe dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Przewóz Niepełnosprawnych

Oferujemy pomoc w przewozie osób niepełnosprawnych specjalnie dostosowanym do tego mikrobusem.

Dzierżawa sprzętu medycznego

Oferujemy odpłatny lub nieodpłatny wynajem lub dzierżawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

NASZA MISJA

Troska o drugiego człowieka


Głównym przedmiotem działania będzie świadczenie całodobowych usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, a ponadto zapewnienie kontynuacji leczenia farmakologicznego, dietetycznego oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin.


Więcej o Stowarzyszeniu
FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami


    Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie BENE FACTUM w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Wojciecha Weissa 3 m, NIP: 551-254-25-34, a dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie.